سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیام شریعت یزدی – کارشناس ارشد-سازه گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
محمدرضا جواهری تفتی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

هدف از این پژوهش اضافه نمودن مس با اندازه قطر ذرات کوچتر از ۲۰ میکرومتر به مقدار ۵% و ۱۰ % وزنی سیمان به مخلوط های بتن حاوی دی اکسید تیتانیوم با اندازه متوسط قطر ذرات۰/۳میکرومتر و به مقدار ۰/۵% ,۱% ۱/۵% ۲%وزنی سیمان جهت بررسی تاثیر آن بر مقاومت فشاری در سنین ۷ ۲۸ و ۹۰ روزه بتن و همچنین تاثیرات آن بروی فرآیند هیدراتاسیون می باشد. نتایج نشان دادند که از میان نمونه های ساخته شده با درصدهای مختلف مس و دی اکسید تیتانیوم، اضافه نمودن ۵% مس به مخلوط حاوی ۰/۵%وزنی سیمان دی اکسید تیتانیوم باعث افزایش قابل ملاحظه ای در مقاومت فشاری بتن در سنین مورد بررسی شده و همچنین باعث تسریع در سرعت فرآیند هیدراتاسیون در سنین اولیه بتن می شود. بروی تمامی نمونه های ساخته شده مطالعات آنالیز حرارتیDTA)و آزمایش تفرق اشعه X XRD)انجام شد.در مطالعاتXRD نتایج نشان داد که نمونه های حاوی مس به مقدار ۵% وزنی سیمان و ۰/۵%وزنی سیمان دی اکسید تیتانیوم دارای شدت پیک بیشتری در مواد حاصل از فرآیند هیدراتاسیون نسبت به سایر نمونه ها و تسریع در روند هیدراتاسیون می باشند و همچنین نتایج مطالعات آنالیز حرارتیDTA) انجام گرفته بروی این دسته از نمونه ها و بررسی پیک های گرماگیر و گرمازا نشان دادند که تشکیل فاز C-S-H که عامل مقاومت بتن می باشد و همچنین فاز پرتلندیت نسبت به سایر نمونه های تهیه شده افزایش قابل ملاحظه ای را دارند.