سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مهدی جلولی – کارشناس ارشد گروه اقتصاد توسعه جهاد دانشگاهی استان مرکزی

چکیده:

این مطالعه در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل بنزین بر نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ بیکاری پرداخته است. تحت سناریوی اول که قیمت بنزین به صورت یکباره افزایش می یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به ۳۷ درصد افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ رشد اقتصادی ۴/۹۴ درصد کاهش یافته و به ۱/۹۵ درصد می رسد. نرخ بیکاری در سال اول اجرا چندان تغییر نمی کند. تحت سناریوی دوم چنانچه قیمت بنزین تدریجی افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرای سیاست به ۲۷/۷ درصد افرایش می یابد. نرخ رشد اقتصاد در سال اول اجرا، ۴/۸ درصد کاهش و به ۲/۰۹ درصد می رسد. تغییرات نرخ بیکاری در سال اول اجرای سیاست به صورت تدریجی نیز چندان قابل مشاهده نمی باشد. نتایج نشان می دهد که برای اصلاح پرداخت یارانه به بنزین که به تمام افراد جامعه صورت می گیرد، جامعه در سال های اولیه اجرای این سیاست، هزینه هایی را در قالب افرازش یکباره سطح عمومی قیمتها و کاهش نرخ رشد اقتصادی پرداخت می نماید.