سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هما ابراهیمی – دانشگاه صنعتی شریف
نیلوفر ذوقی فومنی – دانشگاه آزاد اسلامی شهرک غرب
فائزه علیجان فرزادلاهیجی – دانشگاه آزاد اسلامی شهرک غرب
سعید عقبائی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله دینامیک حباب سونولومینسانسی متحرک درآب با توجه به افزایش دامنه فشاراعمالی برای گازهای مختلف محلول مورد بررسی قرارگرفته است براین اساس اثرسه دامنه فشاربردینامیک حباب برای سه گاز هلیوم آرگون و زنون مطالعه شده است دراین مدلسازی فرض شده است که تحولات درون حباب درحین نوسانات شعاعی و انتقال درفضا از مدل شبه آدیاباتیک پیروی می کند به این ترتیب که درطول یک نوسان کامل محتویات درون حباب بصورت همدما با سیال اطراف درارتباطا است به جزلحظه فروریزش که تحولات حباب دراین لحظه بصورت ادیاباتیک هستند توجه به اینکه درحوالی فروریزش سرعت دیواره حابب بسیاربیشتر ازسرعت تبادل ذرات و انرژی بین حباب و سیال است درستی این فرض را توجیه م یکند مشاهده شده است که افزایش دامنه فشاراعمالی اثرقابل توجهی بردینامیک حباب دارد به این طریق که برای یک گاز معین با افزایش دامنه فشارتمامی نیروهای هیدرودینامیکی وارد برحباب بطور چشمگیری افزایش می یابد