سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمید عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سازه ی بازشوی قیچی سان دارای ویژگی منحصر به فردی است و آن تبدیل سریع سازه از تاشه ی بسته به تاشه ی باز می باشد که لازمه چنین خصیصه ای وجود اتصالات سینماتیکی می باشد. این اتصالات باعث جابجایی نسبی بزرگ بین اعضاء، تحت تغییرشکل های کوچک می شود. المان های قیچی سان اساس و پایه ی سازه ی بازشوی قیچی سان را تشکیل می دهند. این المان ها دارای دو میله مستقیم می باشد که در نقطه ی میانی دارای اتصال لولا و در چهار نقطه ی میانی به دیگر المان ها مفصل شده اند. این سازه ها در حین بازشدن، رفتار غیرخطی هندسی از خود نشان م یدهند که غالباً متأثر از اصطکاک اتصالات و ناسازگاری هندسی بین اعضاء سازه م یباشد. در این مقاله سعی شده است که با دخیل کردن اثر اصطکاک در رفتار مدل عددی سازه، رفتار آن را به مدل تجربی و آزمایشگاهی نزدیک کند