سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد برزگری – دانشجوی کارشناسی ارشد
زینب رفتنی امیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی معتمدزادگان – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جعفر محمدزاده میلانی –

چکیده:

دراین پژوهش استفاده از صمغ فارسی و گزانتان به عنوان پایدارکننده های امولسیون برروی خواص رئولوژیکی مایونز مورد بررسی قرارگرفت پس ازبهینه یابی میزان مورد نیاز جهت تهیه نمونه با ۱۰۰درصد صمغ فارسی سایرنمونه ها با مخلوط دو صمغ درسطوح ۲۵درصد و ۵۰درصد و ۷۵درصد و ۱۰۰درصد فرموله شدند. پس از گذشت یک روزویژگیهای رئولوژیکی تمامی نمونه ها مورد بررسی قرارگرفت آزمون رفتارجریانی نمونه ها درسرعت برشی ۴۵۰-۱s-1 انجام گرفت و داده های حاصله با استفاده از قانون توان و هرشل ـ بالکلی مورد برازش قرارگرفتند داده ها نشان داد که میزان ضریب قوام و اندیس جریان درنمونه حاوی ۵۰درصد صمغ فارسی ـ ۵۰درصد گزانتان نسبت به سایرنمونه ها به ترتیب بیشتر و کمتر بوده است ویژگیهای ویسکوالاستیک نمونه ها نیز توسط ازمونهای دینامیک مورد بررسی قرارگرفت