سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا شیدایی – گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه
امیررضا عبداللهی – گروهمهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

پیش تنیده کردن شبکه های دولایه تخت فضاکار از طریق اعمال کنترل شده ناکاملی اندازه نبودن طول اعضا یکی از روشهای مطلوب و شناخته شده جهت بهبود ظرفیت باربری این نوع سازه ها تحت بارهای ثقلی وارده می باشدنظریه حساسیت بالای سازه های فضاکار به تحریکات دینامیکی دراین مقاله تاثیر پیش تنیدگی درعملکرد لرزه ای اینگونه سازه ها مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور مدلی برای حالت متداول و نیز برای حالات با اعمال پیش تنیدگی طراحی گردیده و تحت اثر بار زلزله قرارگرفته اند پس از انجام تحلیلهای غیرخطی دینامیکی ظرفیت لرزه ای این سازه ها مقایسه گردیده واثرات پیش تنیدگی در ظرفیت لرزه ای شبکه های دولایه تخت فضارکار مورد ارزیابی قرارگرفته است.