سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم کوپایی ملک – کارشناس ارشد تغذیه دام و طیور و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد
محمدعلی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهرداد ایرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
رضا رضایی کوچکسرایی – کارشناس ارشد تغذیه دام و طیور و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین اثرات برخی اسانس های گیاهی به همراه آنتی بیوتیک محرک رشد بر جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت ۴۹ روز روی ۳۷۵ جوجه گوشتی نژاد کاب انجام شد. تیمار ها شامل: T1(تیمار شاهد) T2(mg/kg200 اسانس اکالیپتوس) T3(mg/kg200 اسانس رزماری) T4(mg/kg200 اسانس نعناع) و T5(mg/kg500 باسیتراسین) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اسانس های گیاهی به همراه آنتی بیوتیک موجب کاهش معنی دار جمعیت اشرشیاکلای در ایلئوم و سکوم گردید (۰۵/۰ .(p<در حالی که جمعیت لاکتوباسیلوس ها توسط اسانس ها افزایش یافت. نتایج این آزمایش نشان داده است که اسانس های گیاهی میتوانند موجب کاهش میکرواگانیسم های مضر و افزایش میکروارگانیسم های مفید دستگاه گوارش شوند.