سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
سیدعلی مرتضوی –
مجید جوانمرد –
امیرحسین الهامی راد –

چکیده:

دراین بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس آویشن شیرازی برعلیه کپک خاکستری انگور مورد مطالعه قرارگرفت اسانس آویشن شیرازی خالص فعالیت قارچ کشی قابل ملاحظه ای را علیه sitnrteB aerinic روی محیط کشت PDA نشان داد نتایج بدست آمده از بررسی های آزمایشگاهی نشان داد که حداقل رقت کشندگی اسانس آویشن برعلیه بوتریتیس سینرا رقت های ۲/۵ و ۵ درصد اسانس بدست آمد که با اندازه گیری قطر هاله های ایجاد شده در محیط کشت PDA اثبات شد برای اندازه گیری حداقل غلظت بازدارندگی این اسانس از محیط کشت PDB استفاده شد و میزان MIC تعیین شده برای اسانس آویشن شیرازی با رقت ۲/۵ و ۵ درصد به ترتیب ۴۵ و ۳۵ میکرولیتر بدست آمد.