سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهنام حاتمی خسرقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، پژوهشگاه صنعت نفت- دانشجوی کارشناسی ا
احمد توسلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، پژوهشگاه صنعت نفت- دکترای مهندسی شیم
علی اکبر سالاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، پژوهشگاه صنعت نفت- دکترای شیمی فیزیک
ایرج کاظم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، پژوهشگاه صنعت نفت- دانشجوی کارشناسی ا

چکیده:

در این تحقیق اثر ارتقاء دهنده پتاسیم بر خواص شیمی- فیزیکی فعالیت و نسبت تولید الفین به پارافین در کاتالیست کبالت بر پایه آلومینا در سنتز فیشر- تروپش بررسی شده است. ارتقا دهنده پتاسیم با درصدهای ۰و۱و۲و۳و۴و۵و به کاتالیست کبالت افزوده گردید. افزودن ارتقا دهنده پتاسیم فعالیت کاتالیست کبالت را کاهش داد. این ارتقا دهنده گزینش پذیری فرآیند فیشر- تروپش را در جهت تولید هیدروکربن هایی با وزن مولکولی بالا به شدت افزایش داد. افزودن این ارتقا دهنده به کاتالیست کبالت سبب کاهش میزان تولید متان و افزایش میزان تولید محصولات سنگین گردید. همچنین لفزایش این ارتقا دهنده سبب افزایش میزان تولید الفین ها گردید بطوریکه گزینش پذیری متان با افزایش مقدار پتاسیم از ۰% تا ۵% به میزان ۷۴% کاهش یافته و همپنین گزینش پذیری محصولات سنگین ۳۶% افزایش یافت. بنابراین افزایش ارتقا دهنده پتاسیم سبب افزایش گزینش پذیری محصولات سنگین به مقدار قابل توجهی شد و افزایش محصولات مطلوبتر در نتیجه افزایش پتاسیم همراه با ۶۶/۶ درصدی میزان تبدیل منواکسید همراه شد همچنین نسبت به کاتالیست مرجع میزان نسبت اولفین به پارافین به میزان ۸۸/۶% افزایش یافت.