سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر اکبری – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمدرضا فردین پور – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مریم جلالی – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
زهرا مریدسادات – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این پژوهش اثر اختلاف دمای سطح بر تراکم نقاط مولد حباب برای جوشش مادون سرد مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به تغییرات دانسیته مواضع تشکیل حباب و اختلاف دمای سطح از مراجع استخراج شد. نتایج حاصل از داده های موجود افزایش در دانسته نقاط مولد حباب را با افزایش اختلاف دمای سطح برای دو نوع هیتر یکی صفحه تخت و میله استوانه ای نشان داد. همجنین نتایج موجود نشان داد تعداد مواضع تشکیل حباب برای میله استوانه ای کوچکتر است