سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
سهراب سنجابی – گروه نانو مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایر
علی اشرفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده:

پوشش های نیکل تنگستن از لحاظ خواص سایشی بالا و مقاومت بخوردگی مطلوب شناخته شده اند. در این تحقیق با استفاده از یک حمام سیتراتی و آندهای نیکل، گرافیت و پلاتین اقدام به ایجاد پوشش نیکل تنگستن با ساختار نانو نمودیم. جهت بررسی ریزساختار از میکروسکوپ الکترون روبشیSEM)استفاده نمودیم. بررسی های حاضر نشان داد که با استفاده از آندهای غیر مصرفی گرافیت و پلاتین میزان ترکیبات بین فلزی در پوشش ها افزایش یافته در نتیجه خواص خوردگی این پوشش ها بهبود می یابد.