سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد ویسیان – مرکز ملی فرش ایران، تهران
ابراهیم عزیزی هریس – مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی،تهران
فرزانه ملکان –

چکیده:

رنگزاهای گیاهی متنوعی در ایران وجود دارد که هنوز ناشناخته مانده اند . یکی از این رنگزاها گیاهی است به نام خوشک که با نام های متفاوت محلی در ایران شناخته می شود. خوشک، جزو تیرهDaphne Mucronata Royleبا نام لاتینThymelaeaceaeمی باشد . در این تحقیق نخ پشمی بومی ایرانی با نمره ۵/۲همراه با خوشک به عنوان رنگزای طبیعی بهنسبت ۵۰ درصد نسبت به کالا و دندانه های زاج سفید، کلرید قلع، سولفات آهنІІ)دی کرومات پتاسیم و سولفات مس جهت رنگرزی استفاده شده است . سه روش متفاوت دندانه دادن و دو نوع مختلف اسید آلی، اسید استیک و اسید سیتریک مورد آزمایشقرار گرفتند . نمونه ها در معرض دو ماده قلیایی آمونیاک و اوره قرار گرفته ، و سپس به روشCIE(L*a*b*مورد رنگ سنجی قرار گرفتند . نتایج نشان دهنده این است که استفاده از آمونیاک نسبت به اوره باعث تغییر فام محسوس تری شده است، خوشک به عنوان گیاه رنگزای فراموش شده که در سالیان گذشته استفاده می شده، با توجه به فام رنگی و ثبات مناسب می توان آن را به عنوان رنگ زرد، جایگزین برخی از رنگزاهای زرد بی ثبات در فرش دستباف نمود، همچنین ثبات شستشویی و نوری نمونه های رنگرزی شده مناسب و در حد استاندارد است