سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید فلاح حق محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام
وحید بیدرام – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام

چکیده:

با توجه به رشد جمعیت جوان کشور و دانش آموختگان دانشگاهی که افزایش تقاضا برای کار را با خود به همراه داشته است و همچنین اثرات پررنگ بیکاری در جرایم و بزهکاری های جامعه، دولت ها را ناگزیر کرده تا به مقوله کارآفرینی توجه بیشتری کنند. زیرا این فعالیت ها در ایجاد اشتغال، رشداقتصادی، نوآوری و تولید دانش نقش بسزایی دارند. از آنجا که در کشور ما توجه به فعالیت های کارآفرینانه، بسیار نوپاست لذا آموزش های کاربردی کارآفرینی برای تغییر نگرش و ایجاد توانایی افراد و اشاعه فرهنگ آن الزامی است. اما این که چقدر این آموزش ها در ایجاد ویژگی های کارآفرینی موثراست، سوالی است که در کم تر پژوهش داخلی به آن توجه شده است و ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم. این تحقیق از آن جا حائز اهمیت است که این ارزیابی ها می تواند میزان دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده را با آنچه در این کلاس ها اتفاق می افتد را مقایسه کند. در این تحقیق که در مرکز رشد و فناوری دانشگاه ایلام انجام شد، تعداد ۵۰ نفر را در دو مرحله آغاز و پایان دوره مورد سنجش قرار دادیم تا اثر این آموزش ها را برویژگی ها و مهارت های کارآفرینی به کمک آزمون مقایسه زوجی و همچنین اثر جنسیت بر میزان یادگیری این فعالیت ها به کمک آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مورد بررسی قرار دهیم.