سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد بنی شریف دهکردی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه اصفهان دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی
علیرضا سلیمانی نظر – دانشیار مهندسیی شیمی، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه م

چکیده:

در این مقاله اثر آلکیل بنزن خطی، یک سورفکتنت آنیونیک، بر رسوبات واکسی به کمک روش کدورت سنجی بررسی میشود. کدورت نمونههای آزمایشگاهی میتواند معیاری از شناوری رسوبات واکس در نمونهها باشد.مقایسه اثر آلکیل بنزن خطی در غلظتهای گوناگون نشان میدهد که آلکیل بنزن خطی میتواند با غلظت کمتری عملکردی و شناور سازی بهتری داشته باشد؛ بنابراین آلکلیل بنزن خطی میتواند از نظر اقتصادی با صرفه باشد.