سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدامین امینی – دانشجویی کارشناسی ارشد
سیدمهدی عباسی – دانشیار
آرش رضایی – مربی

چکیده:

در تحقیق حاضر اثر درصد آلومینیوم بر خواص مغناطیسی آلیاژ های آهن- آلومینیوم ( در محدوده ترکیبی ۱۱ تا ۱۴ درصد وزنی آلومینیوم ) با نام تجاری آلفر مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونهها بوسیله ذوب القایی تحت گاز خنثی ذوب شده، سپس تحت ذوب مجدد سربارهایESR) قرار گرفتهاند. در ادامه شمشهای بدست آمده پس از همگنسازی و نورد داغ و آنیل تحت بررسیهایخواص مغناطیسی، ساختاری و الگوهای تفرق اشعه ایکس قرار گرفتهاند. نتایج بررسیها نشان میدهد که آلیاژهای حاوی ۱۳ درصد وزنی آلومینیوم بالاترین نفوذپذیری و القاپذیری مغناطیسی را دارا میباشند.