سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جیران سجادی نسب – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
سیاوش حسینی سرقین –
لطیفه پوراکبر –
رامین مناف فر –

چکیده:

هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای در آلودگیهای محیطی ناشی از فرایندهای طبیعی و صنعتی تولید می شوند فنانترین یک گروه متداول از هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای است که می تواند در موجودات تجمع یابد یکی ازموجودات تحت تاثیر جلبک ها هستند آزمایشات ما جهت تعیین تاثیر فنانترین برروی رشد جلبک Dunallela Tertiolecta Dunalliela Sallina انجام شد پاسخ دو گونه جلب بدون فنانترین و به اضافه سه غلظت فنانترین ۳۰۰۰μg/L و ۶۰۰۰ و ۹۰۰۰ بررسی شد. دراین مطالعه آنالیز رشد در همه تیمارها اندازه گیری شد این تیمار باعث کاهش رشد شد.