سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهره معصومی – دانش آموخته کارشناسی ارشدمحیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهر
افشین دانه کار – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه شیلات محیط زیست
آرش جوانشیر – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه شیلات محیط زیست
نعمتالله خراسانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه شیلات محیط زیست

چکیده:

یکی از منابع عمده آلودگی های دریایی صنایعی هستند که در منطقه ساحلی مستقر بوده و با توجه به مجهزنبودن به سیستم های تصفیه، پساب خود را مستقیما به دریا می ریزند. یکی از این منابع آلاینده مجتمع کشتی سازی صدرا واقع در ۱۵ کیلومتری بوشهر در آب های خلیج فارس است . در این تحقیق بار آلودگی مجتمع صدرا در محل ریزش به دریا در دو بخش رسوب‏‏، و بدن موجودات زنده و در مورد، فلز سنگین مس اندازه گیری شده است. با توجه به این فرض که آلاینده ها پس از ورود به محیط طبیعی ممکن است به صورت گرادیانی در محیط باقی بماند از این رو منطقه بندی ای شامل سه منطقه بالا، پایین و میان جزر و مدی و در شش ایستگاه که با فواصل مساوی از منبع آلودگی یعنی مجتمع صدرا قرار داشتن نظر گرفته شد. .نتایج حاصل بیانگر این است که در محل وروود پساب یا نزدیک به آن هیچ گونه پالایشی صورت نگرفته و شاخص تنوع زیستی کفزیان به شدت پایین است.با فاصله گرفتن از منبع آلودگی تنوع زیستی کل بهبود یافته و اختلافاتی نیز در ۳ منطقه بالا، پایین و میان جزر ومدی وجود داشت. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که با توسعه فعالیت های صنعتی مجتمع صدرا، احتمال دارد در آینده نزدیکی شاهد از بین رفتن کل توده زنده کفزی در این منطقه باشیم.