سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار و عضو پژوهشکده فناوری های نوین مهندسی عمران،دانشگاه سمنان
یونس نوری – کارشناس عمران،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی دردهه های اخیر به عنوان سیستم باربرجانبی دربرخی سازه های بلند مرتبه جهان مورد استفاده قرارگرفته است و بخاطر سختی و مقاومت پس کمانشی قابل توجهی که ا زخود نشان داده اند میتوانند دراینده جایگزین بسیاری ازسیستم های باربرمرسوم شوند باتوجه به اینکه این سیستم موجب کاهش قابل ملاحظه ای دروزن سازه می شود درسازه های بلندمرتبه میل به استفاده از آن رو به افزایش است ازطرفی نیز دردهه اخیر توجه ویژه ای به خطرات احتمالی مانند آتش سوزی درسازه ها شده است که با توجه به درجه اهمیت بعضی از سازه ها این اثرات باید بطور ویژه مورد بررسی قرارگیرد باتوجه به ضخامت کم ورقهای برشی اثرات آتش برآنها میتواند قابل توجه باشد از این رو دراین مقاله اثرات حرارت ناشی ازآتش برمیزان سختی و مقاومت الاستیک پانل برشی مورد مطالعه قرارگرفت