سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تیرداد نیک چی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمد قربانی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پوشش‌های کامپوزیتی حاوی ذرات خودروغن‌کار نظیر گرافیت، MoS2 و PTFE برای کاهش ضریب اصطکاک سطوح به کار می‌روند. در این تحقیق اثر شرایط آبکاری و پارامتر‌های آبکاری پالسی بر ساختار و نرخ رسوب‌دهی ذرات گرافیت و خواص پوشش‌های میکرو کامپوزیتی برنز-گرافیت از حمام آبکاری سیانیدی-استاناتی بررسی شد. مطالعات اولیه بررسی اثر پالس بر پوشش برنز، نشانگر افزایش درصد قلع و سختی پوشش با افزایش چگالی جریان و کاهش چرخه کار می‌باشد با افزایش تلاطم، درصد گرافیت پوشش به علت افزایش انتقال جرم، افزایش و سپس به علت کنده شدن گرافیت از سطح کاهش می‌یابد. در دانسیته جریان متوسط ثابت، با کاهش چرخه کار، درصد گرافیت از ۴ تا ۱۸ درصد افزایش یافت. همچنین فرکانس و چگالی جریان بهینه آبکاری پالسی برابر ۱۰Hz و ۱۰mA.cm-2 تعیین شد. مطالعات نشان داد که با افزایش درصد گرافیت، سختی و ضریب اصطکاک پوشش کامپوزیتی کاهش می‌یابد.