سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آذین چیت سازان – دانشجوی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پ
مسعود خوالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حسین فتحیان – دکتری هیدرولوژی

چکیده:

پل ها از عناصر حیاتی راههای هر کشور محسوب می شوند، و به علت ظرافت ساختار آنها از آسیب پذیری زیادی برخوردارند لذا طرح دقیق اجزای مختلف پل باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، در این میان شکل هندسی پایه هر پل نقش بسیار مهمی را در ارتباط با نیروهای موثر در طراحی ایفا می کند.که با بدست آوردن یک الگوی بهینه برای مقطع هندسی پایه پل می توان صدمات ناشی از تخریب پل ها را به طرز چشمگیری کاهش داد.در این مقاله میزان آبشستگی بر روی۶ پل شهر اهواز محاسبه گردیده و با مدلسازی پل ها توسط نرم افزار ۴٫۱ HEC-RAS ، مقدار آبشستگی در اطراف پایه پله ، برای دبی های با دوره بازگشت ۵۰ جهت برآورد عمق آبشستگی برآورد گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. نتایج حاصل نشان دهنده ی این مطلب است که شکل هندسی پایه پل در میزان آبشستگی تاثیر دارد