سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدتقی اخوان نیاکی – استاددانشگاه صنعتی شریف
پریا سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
معصومه اقبالی قهیازی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

کیفیت یک محصول اعم از اینکه بوسیله یک متغیر برداری از متغیرهای وابسته و یا یک رابطه به عنوان پروفایل درقالب کمی یا وصفی توصیف شود می تواند نتیجه و خروجی فرایندی با چندین مرحله باشد از آنجا که درعمل معمولا استقلال مراحل درچنین فرایندهایی از بین می رود تفسیر اکثر نمودارهای کنترل دشوار شده و با خطا مواجه می شود تاکنون تاثیر چنین شرایطی برپایش فرایندهای چند مرحله ای تک متغیره و چندمتغیره بررسی شده است با این وجود شرایطی که درآن مشخصه ی موردنظر یک پروفایل باشد کمتر مورد توجه قرارگرفته است این تحقیق با هدف بررسی اثروابستگی مراحل برعملکرد روشهای پایش پروفایل های خطی ساده هنگامی که خروجی فرایند و مرحله ای می باشد انجام شده است مطالعات با استفاده از شبیه سازی و بررسی شاخص متوسط طول دنبال ARL صورت گرفته است.