سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم جوکار – گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمدعلی رضایی –
مه لقا قربانلی –

چکیده:

دراستان گلستان گیاهان زراعی بخش اعظم آب مورد نیاز خود را از نزولات جوی بدست می‎آورند. در حال حاضر بهترین راه مقابله با خشکی، استفاده از روش‎هایی است که میزان ذخیره آب گیاه و خاک را افزایش دهد. به منظور بررسی اثر گلایسین‎بتائین‎برونزاد بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) رقم peto seed در سطوح مختلف تنش‎خشکی، آزمایشی در شرایطی شبیه مزرعه تحقیقاتی در سال زراعی۱۳۸۹، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمار اصلی تنش خشکی شامل سه دورآبیاری (۷، ۱۴ و ۲۱روز) و تیمارفرعی شامل تأثیرگلایسین‎بتائین ۵ و۱۰میلی‎مول بر گیاه گوجه فرنگی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایشات نشان داد که تیمار خشکی موجب کاهش برخی خصوصیات مورفولوژیکی در گیاه می‎شود ولی تیمارگلایسین‎بتائین ۵ و۱۰میلی‎مول در لیتر استفاده شده در هر دو تنش، اثرات خشکی را بهبود بخشید، به طوری که تاثیر گلایسین‎بتائین۱۰میلی‎مول بهتر ازگلایسین‎بتائین ۵ میلی‎مول در هردو تنش و حتی در برخی موارد بهتر از تیمار شاهد بود.