سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نسرین حیدریه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم
نوشین محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
کامبیز روشنایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده:

تولید روزافزون استرس اکسیداتیو با افزایش سن موجب آسیب فرایندهای مغزی می شود کاتچین چای سبز یک انتی اکسیدان قوی است باتوجه به اینکه بین جنس نروماده از نظر یادگیری و حافظه اختلاف وجود دارد دراین تحقیق اثرتزریق مزمن کاتچین چای سبز بریادگیری اجتنابی غیرفعال درموشهای صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار مورد بررسی قرارگرفت تعداد ۴۲سرموش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی ۳۰۰-۲۵۰ گرم درسه گروه دست نخورده کنترل دریافت کننده حلال و آزمایش دریافت کننده دوزهای ۱۰و۲۰و۳۰و۵۰mg/kg کاتچین تقسیم شدند استخراج کاتچین ازعصاره چای سبز توسط حلال اتیل استات جداسازی و کاتچین با محلول اسید سیتریک دکافئینه گردید Dong(2010 و سپس کاتچین چای سبز یامحلولها از طریق تزریق زیرصفاقی روزانه به مدت ۴هفته استفاده شد ازمون یادگیری اجتنابی غیرفعال دردستگاه شاتل باکس و پس از انجام تیمارهای مورد نظر برای همه گروه ها با شرایط یکسان انجام شد.