سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خلیل فرهنگ دوست – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
امیرمحسن حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

مسئله ی تعیین چیدمان اتصالات درطراحی اجزا مکانیکی تاثیر بسیاری دربهبود شاخصه های طراحی دارد این موضوع امروزه درصنایع و فرایندهای مونتاژ کاربرد زیادی پیدا کرده است از انجا که اتصالات اجزای مختلف معمولا تحت اثر بارهای مختلفی مانند بارخمشی قرار دارند نحوه چیدمان اتصالات دربار گذاری های مختلف بایستی مدنظر قرارگیرد که خود گامی درجهت رسیدن به یک اتصال بهینه است این مقاله به تحلیل و بررسی اثرچیدمان یک مجموعه اتصال یه تایی دریک فضای محدود تحت اثر یک بار خمشی می پردازد هدف ازاین مطالعه کمینه سازی تنش ماکزیمم و رسیدن به توزیع یکنواخت تنش درمحل اتصال می باشد نتایج تحلیل تنش در اتصال مذکور درانتهای مقاله محاسبه و نشان داده شده ست.