سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد کورکی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزادبندرعباس
محمدرضا خدمتی – دانشیاردانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله اثر پیش تنیدگی بر رفتار تیرستونهای فولادی تحت بارهای ضربهای جانبی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از روش اجزای محدود استفاده به عمل میآید.بدین منظور یک تیر ستون فولادی با مقطع IPB30 تحت یک جسم ضربه زننده مکعب مستطیل به کمک نرم افزار المان محدود انسیس قرار می گیرد و با افزایش پیش تنیدگی تیرستون درراستای محور طولی رفتارآن تحت ضربه جانبی مورد ارزیابی قرار میگیرد