سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب ربانی – مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فرزانگان
محسن حسن زاده – دانشگاه آزاد نجف آباد
علیرضا آجودانیان –
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از عوامل مخرب تاثیر گذار برمقاومت فشاری ملات و ملات حمله سولفات ها به آن میب اشد از انجایی که برخی آب ها و لایه های زیرزمینی و یا محیطهایی همچون خلیج فارس سولفاته هستند بررسی این عامل توجه محققین را بهخود جلب نموده است پوزولان ها درسالهای اخیر دربرخی از کشورها بدلیل بهبود خصوصیات مکانیکی و دوام ملات جزئی از طرح اختلاط ملات شده اند به منظور بررسی تاثیر محیط سولفاته برمقاومت فشاری ملات حاوی پوزولان های مختلف یک سری مطالعات آزمایشگاهی برروی نمونه های حاوی میکروسیلیس متانائولن و زئولیت انجام پذیرفت دراین تحقیق از درشت دانه شکسته کوهی ریزدانه رودخانه ای سیمان پرتلند نوع II فوق روان کننده پودر میکروسیلیس متاکائولن زئولیت، آب و سولفات منیزیم استفاده شده است پوزولان ها با درصدهای وزنی ۱۰و۱۵ درصد برای میکروسیلیس ۵و۱۰و۱۵درصد برایمتاکائولن و ۱۵و۲۰و۲۵ درصد برای زئولیت جایگزین سیمان گردیدند.