سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رجالی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید آجلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پرزدانه یکی ازمشکلات پارچه درحین مصرف نهایی کالای تولیدی میب اشد که با به بیرون زدن توده ای ازالیاف ازسطح پارچه ایجاد شده و ظاهر بدی به آن میدهد گسترش یافتن پرزدانه برروی پارچه نه تنها ظاهر ناخوشایندی برای پارچه ایجادمی کند بلکه باعث کاهش راحتی کالا خواهد شد رفتار الیاف درون ساختار نخو پارچه و شرایط سایش درتعیین مکانیزم گلوله شدن الیاف و تشکیل پرزدانه اهمیت دارد درموردبافت های حلقوی پودی میتوان به ویژگیهای موثر برمقدار پرزدانه نظیر ضخامت وزن واحد سطح پارچه طول حلقه تراکم رج و ردیف فاکتور سفیتی و ساختار وجنس نخ مصرفی اشاره نمود دراین تحقیق جهت بررسی اثرتراکم بافت و نوع نخ مصرفی برمیزان پرزدانه پارچه های حلقوی پودی نمونه بافت های اینترلاک با پنج طول حلقه از نخها پنبه / پلی استر ریسیده شده درسیستم ریسندگی رینگ و چرخانه تهیه شد برای براورد مقدار پرزدانه درنمونه های تهیه شده تعدادپرز درواحدس طح مشخص شدند.