سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدنصرالله افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
مریم سینایی نژاد – کارشناسی مهندسی عمران
آزاد یزدانی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

یکی از مباحث مهم درآیین نامه های زلزله انتخاب زمین لرزه های مناسب به منظور طراحی و ارزیابی لرزه ای سازه ها می باشد انتخاب بزرگا فاصله نوع خاک نوع گسیختگی مدت زمان زلزله درزمین لرزه های انتخابی پارامترمهمی هستند که میتوانند پاسخ سازه ها را تحت تاثیر قرار دهند دراین مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف زمین لرزه برروی پاسخ سازه با روش تحلیل تاریخچه زمانی مورد بررسی قرارمیگیرد و روی مقادیر پراکندگی و عدم قطعیت هایی که درپاسخ سازه ها به وجود می آید بحث میگردد.