سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق دهداربهبهانی – کارشناسی ارشد سازه های آبی
منوچهر فتحی مقدم – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
شیدا فاضلی پور – کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
حسن حسینی –

چکیده:

رفتارآب روی سرریز به شدت تحت تاثیر الگوی جریان درکانال تقرب است شکل پذیری جریان دراستانه ورود به سرریز متاثر ازشکل هندسی دیواره هدایت جریان Guide Wall می باشد انتخاب حالت بهینه برای شکل هندسی دیواره هدایت نقش بسزایی درعملکرد جریان روی سرریزدارد به همین دلیل هرگونه آشفتگی جریان درقسمت کانال تقرب Approach Channel می تواند تلاطم جریان روی سرریز و تنداب و کاهش ضریب دبی و حتی افزایش احتمال کاویتاسیون را به همراه داشته باشد بدین منظور ۹ نوع دیواره هدایت کننده جریان برای بررسی بهترین نوع دیواره شبیه سازی گردید