سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مانی نقاش – شرکت فولاد خوزستان
محمود جورابیان – دانشگاه شهیدچمران اهواز
سیدقدرت ا… سیف السادات – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

تولید مدام درشرکت فولاد نیاز به داشتن یک شبکه برق پایدار را به امری انکارناپذیر تبدیل کرده است و به همین دلیل وجود سیستم های حفاظتی مطمئن نقشی حیاتی درپایداری شبکه برق دارد کوره های قوس الکتریکی به دلیل ماهیتشان هارمونیکهای زیادی را به شبکه اعمال می کنند که باعث ایجاد اثراتی نامطلوب درعملکرد تجهیزات شبکه می شوند رله های حفاظتی ازجمله تجهیزاتی هستند که درشبکه برق کوره ها دچاراختلال درعملکرد می شوند این اختلالات معمولا بصورت تریپ های کاذب و ناخواسته ظاهر شده که موجب ناپایداری شبکه برق کوره ها و به دنبال آ« کاهش روند تولید فولاد می شود دراین مقاله ابتدا دلیل تریپهای ناخواسته رله های اضافه جریان مورد ارزیابی قرارگرفته و سپس با اندازه گیری تعداد و دامنه هارمونیکهای ایجاد شده توسط دستگاه Power Quality Analyser روشی جهت رفع این مشکل ارایه شده است.