سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل آموزگار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

باتوجه به افزایش رشد جهانی مصرف اتیلن و پروپیلن امروزه فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک MTO مورد توجه خاصی قرارگرفته است کاتالیست SAPO-34 نمونه ای از غربالهای مولکولی استکه دراین فرایند عملکرد بالایی دارد لذا دراین مقاله مروری براثرنسبت Si/Al برخواص فیزیکی – شیمیایی کاتالیست SAPO-34 انجام گرفته است عوامل مختلفی برساختار داخلی و خواص SAPO-34 موثر است که از آن جمله می توان به نسبت اجزای سازنده آن مانند نسبت Si/Al اشاره نمود با تغییر نسبت Si/Al درژل اولیه کاتالیست مورفولوژی و اسیدیته آن و درنتیجه عملکرد کاتالیست تغییر میکند درسنتز کاتالیست SAPO-34 با افزایش نسبت Si/Al مشاهده شد که بلورینگی واندازه سطح ویژه به مقداری ماکزیمم رسیده و مجدد کاهش یافته است همچنین اسیدیته ی سایت های اسیدی بیشتر و اندازه ذرات بزرگتر شده است.