سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم مرواریدی – کارشناس ارشد سازه
ارژنگ صادقی – استادیار گروه عمران دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

دراین تحقیق تعدادی چلیک کش بستی بانسبت خیز به دهانه ۱/۴ و پیش تنیدگی ۰/۰۰۵ و هندسه یکسان با سه مدول مختلف مثلثی مربعی و شش ضلعی مورد تحلیل غیرخطی استاتیکی قرارگرفته و تاثیر مدول های مختلف در پایداری سازه های چلیک ها مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحلیل ها بار با الگوی بارگذاری برف به صورت افزایشی به سازه ها وارد شده تا میزان مقاومت و سختی سازه ها موردمطالعه قرارگیرد همچنین هر دونوع مکانیزم خرابی یعنی مکانیزم کمانش فشاری و مکانیزم گسیختگی کششی دراین سازه ها مورد ملاحظه قرارگرفته اند.