سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران دانشگاه آزادقزوین دانشکده عمران
محیا روستایی حسین آبادی –
علی دلنواز – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد قزوین دانشکده عمران

چکیده:

باگسترش و توسه فناوری نانواستفاده ازنانومواد دراصلاح خصوصیات موادمختلف موردتوجه قراردارد امروزه صنایع مختلف بابه کارگیری نانوفناوری به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است ازجمله این صنایع میتوان صنعت سیمان راه سازی و ساختمان سازی که ازصنایع کلیدی و حیاتی است اشاره کرد به همین منظور بکارگیری و بررسی راهکارهاوروشهای بهینه و کارامد درجهت استفاده ازنانوافزودنی ها جایگاه ویژه ای دارد نانورس ازجمله نانوموادی است که قابلیت چشمگیری درارتقا سطح کیفی سیمان نشان داده است یکی ازمسائل مهم وتاثیر گذار بردوام محصولات سیمانی جمع شدگی ملات سیمان می باشد دراین پژوهش اثرذرات نانورس دربهبود میزان جمع شدگی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده حاکی ازاین است که درصد بهینه نانورس جهت بهبود خواص مذکور کمتر ازیک درصد وزنی سیمان می باشد وهمچنین تغییرات میزان جمع شدگی باافزایش درصد نانوذرات ازیک رفتارغیرخطی تبعیت می کند