سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شادیه صفیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه
محمود میری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه
محمدرضا سهرابی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پوزولان ها مواد سیلیسی یا سیلیسی – آلومین داری هستند که به خودی خود خاصیت چسبانندگی کمی داشته و یا ندارند ولی به صورت گرد نرم در مجاورت رطوبت و در دمای معمولی با هیدروکسید کلسیم واکنش شیمیایی نشان داده و ترکیباتی با خواص سیمانی بوجود می آورد. اگر چه معمولا بتن بنحوی طراحی نمی شود که تنش کششی مستقیم را تحمل کند ( مقاومت فشاری در طراحی سازه های بتنی استفاده می شود)اما دانستن مقاومت کششی برای تخمین باری که تحت آن ترکها توسعه می یابند با ارزش است؛مقاومت در کشش در سازه های بتنی غیرمسلح مانند سدهادر شرایط زلزله مورد توجه می باشد. بدین منظور در مطالعه حاضر خصوصیات بتن حاوی پوزولان طبیعی معدن امیرآباددهگلان استان کردستان تنهایی و همراه میکروسیلیس(پوزولان مصنوعی ) مورد بررسی قرار می گیردواثر دوپارامترتعیین کننده نسبت آب به سیمان متغیر ( ۰,۳۵ و ۰,۴۵ ) و مقادیر جایگزین متفاوت از پوزولان امیرآباد تنها و تواما با میکروسیلیس بر مقاومت فشاری وکششی نمونه های بتنی مکعبی و استوانه ای بررسی می گردد