سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه
حامد صفاری – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
رامین طباطبایی – استادیار دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

دربسیاری از ساختمان ها عدم انطباق مرکز جرم برروی مرکز سختی و همچنین کم بودن سختی پیچشی درسازه ها باعث می گردد رفتار این سازه ها دربرابر بارهای ارتعاشی مانند زلزله متفاوت باشد به عنوان مثال تغییرمکان لبه ها درسازه های نرم پیچشی درمقایسه با سازه سخت پیچشی متفاوت است به این ترتیب روشهای استاتیکی معادل دراین سازه ها کارایی خود را از دست میدهند درمقاله حاضر ابتدا اثرنامنظمی درپلان بررسی و برای کنترل اثرات پیچش درسازه ها از میراگرهای ویسکوز استفاده شده است بنابراین یک سازه یک طبقه نامنظم درپلان مدلسازی و سپس بصورت پارامتریک آنالیز گردیده است و اثرپارامترهای بی بعد درتحلیل دینامیکی بررسی شده است.