سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
فرشید عسکری – دانشجوی دکتری هوافضا
علیرضا داوری – استاد دانشگاه آزاد
وحید صدری – کارشناس ارشد آیرودینامیک

چکیده:

تحقیقات فراگیری روی پیکربندی کانارد بال مثلثی درتونل باد زیرصوت انجام گردیده است نتایج توزیع فشار روی بال مثلثی برای ترکیب بندی کانارد بال مثلثی و بال بدون حضور کانارد ارایه شده و اثرات تغییر موقعیت کانارد نسبت به بال مورد مطالعه قرارگرفته است با توجه به نتایج کانارد سبب افزایش پیکر فشار و همچنین کاهش دامنه ناحیه کم فشار روی بال مثلثی می گردد توزیع فشار روی بال مثلثی نشان میدهد که وجود کانارد موجب حرکت موقعیت پیک فشاری به سمت لبه حمله می گردد دراین تحقیق کانارد در سه موقعیت ارتفاعی و دو موقعیت طولی نسبت به بال قرارگرفته است درزوایای پایین حمله کانارد درموقعیت همتراز با بال اصلی و درزوایای حمله بالا کانارد درموقعیت بالاتر از سطح بال اصلی سبب ایجاد پیک فشاری بالاتری نسبت به دیگر موقعیت ها نصب کانارد نسبت به بال می گردند و با افزایش فاصله طولی بین کانارد و بال پیک فشاری درزوایای حمله متوسط و بالا افزایش پیدا می کند.