سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرزانه میراحمدی ثانی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
رضا نعمت اله ثانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
آسیه فیروزی –
فریسا ایران نژاد –

چکیده:

به منظوربررسی تاثیر محلولهای حاوی گلاب شوید برطول عمرگل بریده مارگریت تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴تکرار به روش نگهداری بصورت تیمارمداوم به اجرا درآمد گلهای بریده مارگریت درلوله های آزمایش که حاوی گلاب شوید ۰و۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰سی سی گلاب شوید دریک لیتر آب حاوی ۳۰ گرم ساکارز بودند قرارگرفتند طول عمر گل اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C انالیز شد نتایج نشان داد که همه تیمارها طول عمرگل ها را نسبت به تیمارشاهد افزایش دادند و دراین زمینه تیمار حاوی۲۰۰ گلاب بهترین تاثیر مثبت را دارد.