سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
رضا نعمت اله ثانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
آسیه فیروزی –
فریسا ایران نژاد –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلولهای حاوی گلاب نعناع برطول عمرگل بریده آفتابگردان تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجرا درآمد گلهای بریده افتابگردان درظرفهای پاستیکی که حاوی محلول های ۰و۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰ سی سی گلاب در۱ لیتر آب حاوی ۳۰گرم ساکارز و تیمار شاهد بودند قرار گرفتند طول عمرگل اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد نتایج نشان داد فقط تیمار ۲۰۰ سی سی گلاب نعنا توانست طول عمرگل شاخه بریده آفتابگردان را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد و تفاوت معنی داری دربین تیمارها وجود نداشت.