سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – استاددانشگاه سمنان
حسین نادرپور – استادیار دانشگاه سمنان
مسعود احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه ستونهای دایروی مرکب بتنی – فولادی درساختمان ها به صورت گسترده ای مورد استفاده قرارمیگیرند این ستونها علاوه برمزایای بتن و فولاد بعلت همکاری توام و مناسبی که بین بتنو فولاد ایجاد می شود دارای مقاومت وشکل پذیری مناسبی می باشند که بیشتر ازستون های بتنآرمه و فولادی تنها می باشد دراین ستونها جدارفولادی درپیرامون مقطع درست درجایی که تنشهای خمشی و کششی بیشتر موثرند به کاررفته است که باعث افزایش قابل توجهی درسختی و مقاومت مقطع می شود همچنین مقطع فولادی باعث افزایش محصورشدگی درهسته بتن و به دنبال آن افزایش مقاومت و شکل پذیری درستون می شوند از این رو دراین مقاله به بررسی نحوه تاثیر جدارهای فولادی دایروی برروی مقاومت فشاری بتن و ارایه روابط موجود دررابطه با این موضوع پرداخته شده است.