سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حمزه امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سرور عارفی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مس یک ریزمغذی ضروری برای گیاهان است به گونه ای که کمبود آن متابولیسم گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد مقدارزیاد مس باعث ایجاد سمیت درگیاه ازطریق ا یجاد گونه های فعال اکسیژن می شود ازطرفی سالیسیلیک اسید می تواند سلولها را درمقابل آسیب اکسیداتیو ناشی ازت ولید رادیکالهای اکسیژن حفاظت کند اینپژوهش به منظور بررسی اثرغلظت ۵ میکرومولار برمحتوای کلروفیل و فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت تاثیر سطوح مختلف فلز مس ۰و۰/۵ و ۱و۱/۵ میلی مولار صورت گرفت نتایج نشان داد که تیمار سالیسیلیک اسید باعث افزایش محتوای کلروفیل a,b و افزایش فعالیت انزیم پراکسیداز نسبت به گیاهان تحت تنش مس می شود.