سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا رحیم پور – استاد و رئیس دانشکده نفت و گاز
حجت مهدی یار – استادیار و رئیس بخش نفت
اسدالله عسگری – دانشجوی دکتری
علیرضا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی رفع مشکل کاهش تراوایی نسبی گاز درمخازن گاز میعانی دراثر پدیده انسداد میعانی از طریق تزریق متانول به سنگ مخزن پرداخته شده است کاهش فشار تحتانی چاه به زیرنقطه شبنم گاز موجبات تشکیل میعانات رادردهانه چاه برداشت فراهم می نماید که باعث کاهش قابلیت گذر دهی گاز و مایع می شود کاهش تراوای نسبی گاز تاحدود ۹۰ درصددرآزمایشات دیده شدها ست آزمایشات ازطریق ساخت دستگاه سیلاب زنی core flood) با استفاده از سیال گاز میعانی برگشتی و حلال متانول برروی سنگ مخزن سرخون انجام شده است سیال مورد استفاده دراین ازمایش مخلوط ۸۵درصد نرمال هپتان و ۱۵درصد متان می باشد هرآزمایش درچهارمرحله اندازه گیری تراوایی مطلق اندازه گیری تراوایی نسبی پس ازایجاد شرایط انسداد میعانی تزریق متانول و اندازه گیری تراوایی نسبی نهایی انجام شده است.