سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم اسدی پرتو – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آب
افشین اقبال زاده – دانشگاه رازی کرمانشاه
آرش احمدی –

چکیده:

دراینمقاله الگوی جریان حول پایه پل های استوانه ای شکل منمفرد دربستر صلب توسط نرم افزار FLOW-3D v9.3 که مبتنی برروش حجم محدود بوده شبیه سازی شده است برای مدلسازی آشفتگی مدل RNGk- ε ,وبرای سطح ازاد مدل VOF مورد استفاده واقع شده اند برای صحت سنجی مدل عددی توزیع سرعت درنقاط خاصی از ارتفاع های کانال با داده های ازمایشگاهی مقایسه شده اند انطباق نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی و نتایج ازمایشگاهی نشان دهنده دقت بالای نرم افزار درشبیه سازی الگوی جریان و گردابه های اطراف پایه پل ها می باشد همچنین درادامه تحقیق اثرافزایش قطرپایه پل برالگوی جریان بررسی شده است با افزایش قطر سرعت ماکزیمم جریان درنزدیکی پایه بطور غیرخطی افزایش می یابد همچنین با افزایش قطرپایه ابعاد جریان چرخشی تشکیل شده درپایین دست پایه افزایش یافته اما این ابعاد دربالا دست پایه کاهش می یابند.