سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشته جان پرور – دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد
عبدالحسین ابوطالبی جهرمی – استادیار دانشگاه آزاد جهرم
سیدابوالحسین محمدی جهرمی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

به منظور مقایسه خاصیت قارچ کشی عصاره گیاه دارویی نعنا با قارچ کش شیمیایی تیابندازول درافزایش عمر پس ازبرداشت پرتقال نافی ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با ۷ تیمار و ۴ تکرار درمنطقه داراب به اجرا درآمد تیمارها شامل شاهد میوه آلوده به قارچ پنسیلیوم بدون تیمار غوطه وری درمحلول قارچ کش تیابندازول درغلظت های یک ۱/۵و۲ درهزار به مدت ۵ دقیقه و عصاره گیاه دارویی نعنا با غلظت های ۱۵۰و۳۰۰و۴۵۰ میلی گرم درلیتر بودند میوه های تیمار شده درانبار معمولی به مدت ۳ ماه نگهداری شدند فاکتورهای مورد بررسی شامل درصد پوسیدگی درصد کل مواد جامد محلول ph اسید کل ویتامین ث اسید اسکوربیک نسبت قند به اسید درصد کاهش وزن براساس نتایج تیمار نعنا ۴۵۰ میلی گرم بره عنوان بهترین تیمار معرفی می شود زیرا کمترین درصد کاهش وزن و پوسیدگی بیشترین میزان ویتامین ث و نسبت قند به اسید دراین تیمار مشاهده شد.