سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحسان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
امین رضا نقره آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سیدایمان علوی – کارشناس مکانیک

چکیده:

ناپایداری نانوعملگرهای الکتروستاتیکی دوبل دراین تحقیق مورد مطالعه قراگرفته است درعملگر مورد مطالعه تیربربستری از فندانسیون الاستیک غیرخطی قرار دارد اثر فندانسیون الاستیک برخیز تیروولتاژ الکتریکی درحالت ناپایداری که از پارامترهای اساسی در طراحی عملگرهای الکتروستاتیکی محسوبمی شوند با استفاده از روش عددی رانگ کوتا استخراج می شود درمدلسازی نیروهای الکتروستاتیکی که برعملگر اعمال میشود اثر میدان الکتریکی جانبی نیز دراین تحقیق لحاظ می شود دراین تحقیق ملاحظه می شود که با افزایش اثر فندانسیون الاستیک ولتاژ الکتریکی درحالت ناپایداری افزایش می یابد.