سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
امیررضا فقیهی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
احمد پارسانیا – دانشگاه فردوسی مشهد
علی صحاف – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین تحقیق جریان غیردائم لزج گذرنده از روی بالواره حین حرکت فراز و فرود Plunging توسط یک روش عددی شبیه سازی شده است درروند عددی از روش حجم محدود برمبنای الگوریتم فشار مبنا به همراه مدل توربولانس اسپالارت الماراس استفاده گردیده است اثر حرکت فرازوفرود خالصآرام w=1/15 و سریع w=2/46 با هم مقایسه شده و اثر فرکانس پروازی روی تولید نیروی برآ و رانش بررسی شد همچنین نحوه تشکیل دنباله گردابه ها از لبه حمله و لبه فرار و اثر آنها روی نیروهای آیرودینامیکی بررسی شده است بمنظور اعتبارسنجی شبیه سازی انجام شده قسمتی ازمحاسبات با نتایج تجربی و عددی منتشر شده مقایسه شده که روند شبیه سازی را تایید می نماید.