سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود طالاری – کارشناس ارشد شیمی نساجی
رامین خواجوی – دکتری شیمی نساجی
محمداسماعیل یزدانشناس – دکتری شیمی نساجی

چکیده:

با توجه به پایداری انواع مختلف لکه های تانین برروی پارچه های پنبه ای امکان برطرف کردن آنها ازطریق عملیات شستشو درحضور آب و شوینده میسر نیست و نیاز به یک فرایند لکه بری موثرتر میب اشد دراین راستا یک نمونه پارچه پنبه ای انتخاب گردیده و لکه های چای سیاه و شربت آلبالو که از نوع لکه های تانین به حساب می آیند برروی آنها گذشته شد عملیات لکه بری درحضور حلالهای مختلف و همچنین تحت تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تحت تابش نور UV انجام گردید با استفاده از داده های بدست آمده ازدستگاه اسپکتروفتومتری دو فاکتور روشنایی و شدت رنگ محاسبه شدند نتایج نشان دادند که استفاده ازنانوذرات TIO2 درکنار یک حلال لکه بر می تواند نتایج لکه بری بهتری را برروی منسوجات پنبه ای ایجاد نماید.