سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلیمه ابراهیمی میمند – کارشناسی ارشد
بهنام بهروزنام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
عبدالرسول ذاکرین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

گواوا با نام علمیPsidium guajava ازخانواده Myrtaceae می باشدموطن اصلی این گیاه درمنطقه وسیع جنوی مکزیک و آمریکای مرکزی بوده است راحت ترین و ارزان ترین روش تکثیر این گیاه قلمه است ولی قلمه ای نیمه خشبی این گیاه به راحتی ریشه دار نشده و نیاز به تیمارهای خاصی ازجمله استفاده از تنظیم کننده رشددارند این پژوهش درقالب آزمایش فاکتوریل برپایه اسپیلت پلات کاملا تصادفی درمکان ریشه زایی گلخانه و فضای آزاد درچهارتکرار انجام شد ویژگیهایی از قبیل درصد ریشه زایی وزن ریشه طول ریشه و تعدادریشه مورد ارزیابی قرارگرفت براساس نتایج دربررسی مکان مناسب برای کشت قلمه ها بیشترین ویژگیهای مورد بررسی درفضای ازاد نسبت به گلخانه بود.