سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد اعتصامی – دانشجویان کارشناسی ارشد
سیدمهدی نصیری – استادیاران دانشگاه شیراز
عبدالعباس جعفری –
عادل بخشی پور –

چکیده:

درصنعت فراوری مواد غذایی دسترسی به بهترین کیفیت درمحصول نهایی دارای اهمیت بسزایی می باشد ازمهمترین پارامترها درتعیین کیفیت موادغذایی رنگ مطلوب است که بربازار پسندی وارزش محصول می افزاید هدف از فراوری محصول برنج دستیابی به دانه هایی با میزان سفیدی مورد رضایت مشتری میب اشد دراین مطالعه یک روش سریع و اسان جهت اندازه گیری و مقایسه اثرفاکتورهای سرعت دورانی بشقاب سفید کن و زمان سفید کنی برمیزان سفیدی دانه های دو رقم برنج با استفاده از ماشین بینایی ارایه گردید از نمونه های فراوری شده عکسبرداری شده و تصاویردرجعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار متلب مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند مقادیر سطح خاکستری دانه های برنج و مقادیر مولفه های رنگی درفضای رنگی L*a*b محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفتند.