سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدف قاسمی موخر – کارشناس ارشد حشره شناسی
سهراب ایمانی – دکتری تخصصی سم شناسی
حمید ساکنین چلاو – دکتری تخصصی حشره شناسی

چکیده:

مصرف بی رویه سموم کشاورزی درباغات و مزارع کشور درچنددهه اخیر یک یازموارد آلودگی محیط زیست است که ضررهای هنگفتی نیز به باراورده است علاوه برخساراتی که برمحیط زیست وارد کرده است باعث خسارت اقتصادی زیادی شده است که این خسارات گاه جبران ناپذیر می باشد همچنین با اطلاع برنقشموثر عوامل بیولوژیک اعم ازشکارگرها پارازیت پارازیتوئیدها درکنترل افات و بیماریهای کشاورزی باید تحقیقاتی برمبنای اثرات سوء سموم برروی دشمنان طبیعی انجام شود دراین تحقیق اثرسمیت نسبی آفت کش متداول مصرفی درباغات مرکبات برروی حشره بالغ کفشدوزک کریپتلموس که بهعنوان شکارگر اصلی شپشک ارد آلو مرکبات است بررسی شده است این ازمایش طی سالهای ۹۰-۹۱ مطالعه درشرایط ازمایشگاگهی دردانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران صورت گرفته است