سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرناز موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عاطفه فعلی – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

میخک L. Dianthus caryophillu یکی ازباارزشترین محصولات گلکاری دنیا می باشد که گلهای آن هم به جهت زیبایی و تنوع رنگو هم به جهت اقتصادی دارای اهمیت می باشد باتوجه به اینکه سرعت تکثیرمیخک با روشهای سنتی کم است و نیز امکان انتقال بیماریها و بخصوص ویروسها با روشهای معمولی تکثیر وجود دارد و باتوجه به اینکه با روشهای کشت درون شیشه ای امکان انتقال بیماریها به حداقل و سرعت تکثیر به حداکثر می رسد لذا استفاده ازاین تکنیک لازم و ضروری به نظر می رسد ترابی گیلکو ۱۳۷۸ این پژوهش با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای رشد و شاخه زایی درشرایط درون شیشه صورت گرفت درمرحله اول گیاه پایه استریل ازبذرهای استریل موجود درمحیط MS بدون هورمون تشکیل شد بعداز ۴هفته قطعات دو گره ای گیاه استریل به محیط MS حاوی ۰/۵ میل یگرم درلیتر NAA و ۱میلی گرم درلیتر BAP با غلظت های متفاوت ۳۷و۲۸و۱۸و۹و۰KNO3 mmol/l منتقل شدند بعداز ۴ هفته آنالیز داده ها درقالب طرح کاملا تصادفی با ۵تکرار انجام شد و میزان فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه بررسی شد.